High Performance Computing (HPC) là gì?

Khi nói đến điện toán hiệu năng cao hay High Performance Computing (HPC), chúng ta thường hướng đến việc giải quyết một số loại bài toán. Những bài toán này thường sẽ rơi vào một trong bốn loại: Nặng về Xử lý (compute intensive) – Một bài toán duy nhất đòi hỏi một lượng lớn tính toán.Nặng…