Thị trường NLP ở Châu Á – Thái Bình Dương dự kiến ​​đạt 41 tỷ USD vào năm 2025

NLP ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ vượt 41 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng CAGR là 23%. Thị trường xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing, NLP) có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa những công ty lâu đời cũng như những tay chơi mới. Ngoài ra, các công ty công nghệ NLP đang nhắm đến các thị trường tiềm năng để nắm bắt lợi thế cạnh tranh so với các công ty trong ngành khác bằng cách tăng cường các thỏa thuận hợp tác, hợp nhất hoặc mua lại các công ty, cũng như tăng cường mở rộng sự hiện diện kinh doanh của họ.

Các động lực tăng trưởng chính trong thị trường NLP bao gồm sự gia tăng sử dụng các thiết bị thông minh, sự gia tăng các giải pháp dựa trên đám mây và các ứng dụng dựa trên NLP nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng, cũng như sức ép đổi mới công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Dựa vào cấu thành, thị trường xử lý ngôn ngữ tự nhiên được chia thành các nhóm giải pháp và dịch vụ. Các công ty hàng đầu trên thị trường cung cấp nền tảng hoặc công cụ công nghệ để kết hợp chúng vào các giải pháp của họ. Việc áp dụng các phương pháp tiếp cận NLP đang ngày càng phát triển trên toàn thế giới, với nhận thức ngày càng cao về các lợi ích của chúng. Các nhà cung cấp trên thị trường đưa ra các nền tảng mã nguồn mở để xây dựng các giải pháp NLP tùy biến theo yêu cầu của khách hàng. Nhiều nhà cung cấp cung cấp các công cụ phần mềm nâng cao hoặc API với chức năng được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

Dựa trên ứng dụng, thị trường được phân thành các ứng dụng như: phân loại văn bản, dịch máy, trả lời câu hỏi, phân tích cảm xúc, trích xuất thông tin, tóm tắt tự động và nhiều ứng dụng khác.

Dựa trên loại hình, thị trường được phân thành: theo quy tắc (rule-based), theo thống kê (statistical) và kết hợp (hybrid). Dựa trên loại hình triển khai, thị trường được phân thành tại chỗ và trên đám mây. Dựa trên ngành dọc, thị trường được phân thành BFSI, CNTT/viễn thông, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ và thương mại điện tử, chính phủ/quốc phòng, truyền thông và giải trí, sản xuất, v.v. Dựa trên các quốc gia, thị trường được chia theo các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và phần còn lại của Châu Á Thái Bình Dương.

Góp ý / Liên hệ tác giả