NVIDIA RTX 6000 Ada Generation: Hiệu năng vượt trội cho mọi loại công việc

GPU NVIDIA RTX 6000 Thế hệ Ada mang đến những khả năng và hiệu suất đáp ứng mọi thách thức của các luồng công việc chuyên nghiệp ngày nay. Được xây dựng trên kiến trúc GPU Ada Lovelace của NVIDIA, RTX 6000 kết hợp các RT Cores thế hệ thứ ba, Tensor Cores thế hệ…

SD-WAN là gì? Định nghĩa, lợi ích và ứng dụng

Mạng diện rộng được xác định bằng phần mềm hay Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) là một công nghệ mạng sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên phần mềm để quản lý và tối ưu hóa hiệu suất của mạng WAN. Nó cho phép các doanh nghiệp kết hợp khả năng của các dịch vụ…

Triển khai Generative AI hiệu quả với bộ giải pháp Private AI Foundation từ VMware và NVIDIA

LAS VEGAS – VMware Explore 2023, VMware và NVIDIA đã thông báo mở rộng hợp tác chiến lược của họ để chuẩn bị sẵn sàng cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp chạy trên cơ sở hạ tầng đám mây của VMware cho kỷ nguyên của Trí Tuệ Nhân Tạo sáng tạo. Với giải pháp VMware…