Giải pháp nào tốt nhất cho việc lưu trữ IoT?

Lưu trữ cho các thiết bị và ứng dụng IoT đòi hỏi các chiến lược và cách tiếp cận mới. Cùng tìm hiểu ba cách tiếp cận đang được sử dụng để xây dựng hệ thống lưu trữ cho các thiết bị IoT tiêu dùng và các hệ thống IoT công nghiệp. Trong thế giới…

Tổng quan về ảo hóa VMWare

Ảo hóa là gì? Ảo hóa là công nghệ cho phép khai thác triệt để khả năng hoạt động của các phần cứng trong hệ thống máy chủ bằng cách chạy đồng thời nhiều OS trên cùng lớp vật lý. Cùng chia sẻ tài nguyên phần cứng và được quản lý bởi lớp ảo hóa (Hypervisor)….

So sánh nhanh: OpenShift, Kubernetes và Docker

Kubernetes, OpenShift hay Docker là tốt nhất cho công ty của bạn? Bài viết này nêu ra một số điểm chính giữa 3 nền tảng container để bạn cân nhắc. Năm 2019, chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ lớn của container và microservice trong phân phối ứng dụng doanh nghiệp. Các container đã…

Kubernetes đã thay đổi bộ mặt của hybrid cloud như thế nào?

Kể từ thời điểm đám mây công cộng trở nên nổi bật, đã có nhiều nỗ lực nhằm mang lại sự tương đương giữa hạ tầng CNTT tại chỗ và hạ tầng điện toán đám mây. Các dự án nguồn mở như OpenStack , CloudStack và Eucalyptus nhằm mục đích trở thành nền tảng đám…

Software Defined Networking là gì?

SDN là gì? Software-Defined Networking (SDN) là một kiến trúc nhằm mục đích làm cho các mạng trở nên linh hoạt hơn, mục tiêu của Software-Defined Networking (SDN) là cho phép các kỹ sư và người quản trị cloud và mạng nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh thay đổi thông qua một…

Giới thiệu giải pháp phần mềm Dell EMC PowerProtect

Nền tảng Phần mềm Dell EMC PowerProtect hoàn toàn mới và thiết bị Dell EMC PowerProtect X400 đa chiều giúp các tổ chức doanh nghiệp và doanh nghiệp cỡ trung chuyển đổi chiến lược bảo vệ dữ liệu của họ và chuẩn bị cho tương lai kinh doanh. Video này cung cấp một cái nhìn…