HCI: Hạ tầng siêu hội tụ không chỉ dành cho các ứng dụng xử lý đặc thù nữa

Các hệ thống HCI đang ngày càng phát triển qua khả năng mở rộng các compute host/node và lưu trữ một cách độc lập qua mô hình phân mảnh (disaggregated). Khả năng tạo ra giải pháp siêu hội tụ sử dụng mô hình NVMe-over-fabric là một chủ đề khác rất tiềm năng.

Cơ sở hạ tầng siêu hội tụ (Hyper-converged Infrastructure, HCI) kết hợp chức năng lưu trữ, tính toán và kết nối mạng vào một hệ thống duy nhất. Các nền tảng siêu hội tụ bao gồm một Hypervisor để ảo hóa các máy tính, hệ thống lưu trữ thiết lập bằng phần mềm (software-defined storage) và mạng ảo hóa.

Nền tảng HCI ban đầu nhắm vào hạ tầng ảo hóa máy tính để bàn (VDI), lưu trữ video và các hệ thống tính toán rời rạc khác với các yêu cầu về tài nguyên phần cứng có thể dự đoán được. Theo thời gian, chúng đã được phát triển để trở thành nền tảng phục vụ cho các ứng dụng doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu, private cloud và các ứng dụng điện toán biên – edge computing.

Nhìn chung, nhận thức của các doanh nghiệp về tiềm năng của HCI đang ngày càng rõ nét hơn, đặc biệt với các doanh nghiệp nhỏ mà ở đó có thể không cần đến một hạ tầng data center đầy đủ và quy mô, nhưng vẫn muốn có được sự kiểm soát nhất định trên hệ thốn gcủa họ.

Việc môi trường hybrid cloud ngày càng được các doanh nghiệp sử dụng cho thấy sự phù hợp với câu chuyện về trung tâm dữ liệu thiết lập bằng phần mềm – software-defined data center, mà trong đó HCI chắc chắn là một phần quan trọng của nó.

HCI đã trở thành một nền tảng thích hợp để sử dụng rộng rãi hơn do có nhiều cải tiến cơ bản về công nghệ. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp đã trải qua một “chu kỳ làm mới” CNTT và HCI có vẻ là một sự chuyển dịch hoàn toàn tự nhiên.

Xu hướng thị trường của HCI

Nhu cầu về HCI và các data center tập trung nhìn chung đang trong xu hướng phát triển mạnh. Một báo cáo gần đây của công ty nghiên cứu IDC cho thấy doanh thu thị trường các hệ thống hội tụ trên toàn thế giới tăng 10% so với năm ngoái, lên 3.5 tỷ USD trong quý II năm 2018.

Các sản phẩm HCI đã giúp mở rộng thị trường quý II, nghiên cứu cho biết một phần nhờ khả năng giúp giảm sự phức tạp của cơ sở hạ tầng, thúc đẩy sự hợp nhất và cho phép các nhóm CNTT hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh của tổ chức.

Doanh thu bán hàng của các sản phẩm HCI đã tăng 78% so với năm ngoái trong quý II, tạo ra doanh thu 1.5 tỷ USD. Con số này chiếm tới 41% tổng số thị trường hệ thống siêu hội tụ, báo cáo của IDC cho biết.

IDC cung cấp hai cách để xếp hạng các nhà cung cấp công nghệ trong thị trường HCI về thị phần. Thứ nhất là bởi thương hiệu của nhà sản xuất hệ thống HCI và cái còn lại là nhà cung cấp phần mềm hệ thống lõi.

Đối với thương hiệu, những hãng có thị phần cao nhất là Dell, Nutanix, Cisco và HPE. Về phần mềm HCI, các hệ thống dẫn đầu là Nutanix, VMware, Dell, Cisco và HPE.

Đối với sự phát triển trong tương lai của thị trường HCI, một trong những xu hướng ngày càng tăng là HCI dựa trên NVMe. Có thể xem xu hướng lưu trữ Flash là nhân tố chính thúc đẩy, không chỉ trong mảng HCI, mà còn ở cấp độ rộng hơn, bao gồm mảng lưu trữ nói chung. Và NVMe là bước kế tiếp trong làn sóng đó.

Liên hệ tác giả