Linux có thể sẽ là hệ điều hành cuối cùng còn… nằm ở trên bàn!

Một năm nào đó có lẽ sẽ là “năm của Linux” trên thị trường máy tính để bàn – desktop PC.

Mặc dù ý tưởng Linux là hệ điều hành chủ đạo cho máy tính để bàn có vẻ như hơi mang tính bông đùa với ngành IT, nhưng đâu đó vẫn có một niềm tin rằng ngày đó sẽ đến một cách tự nhiên, theo mặc định.

Vua phần mềm của cả thế giới – Microsoft – đang chuyển dần Windows sang mô hình Desktop-as-a-Service – máy tính để bàn dưới dạng dịch vụ, và có thể Linux sẽ là hệ điều hành dành cho desktop truyền thống cuối cùng còn tồn tại.

Vấn đề duy nhất là đến nay vẫn chưa có mẫu hình được chuẩn hóa nào cho máy tính để bàn Linux. Thậm chí đến Linus Torvalds – cha đẻ hệ điều hành Linux – cũng cảm thấy mệt mỏi với sự phân mảnh trong thị trường Linux desktop và không có nhà phân phối Linux lớn nào quan tâm đến việc hỗ trợ máy tính để bàn Linux.

Linus muốn thấy một nền tảng tạo ra một máy tính để bàn chung cho tất cả các bản phân phối Linux và thế giới Linux cuối cùng có thể gặt hái những lợi ích của việc tiêu chuẩn hóa.

“Điều này có nghĩa là nhiều nhà phát triển máy tính để bàn Linux khác có thể kiếm tiền từ công việc của họ. Điều đó sẽ cải thiện chất lượng tổng thể của máy tính để bàn Linux. Đó là một quá trình đạo lý, sẽ giúp đỡ mọi người rất nhiều”, ông nói.

Khi điều này được giải quyết, nó sẽ có ý nghĩa là Linux sẽ thay thế Windows cho những người dùng muốn giữ hệ điều hành của họ ngay trên máy tính để bàn.

Đó sẽ là một chặng đường dài trước khi một trong những điều trên diễn ra, nhưng thật tuyệt vời khi nghĩ rằng ở một lúc nào đó Linux sẽ có “Năm Linux” của nó trên máy tính để bàn, dù cho nó chỉ là một sản phẩm ngách được sử dụng bởi số ít người sử dụng.

Liên hệ tác giả