Triển khai VMware Tanzu for Kubernetes Operations trên Dell VxRail

VMware Tanzu for Kubernetes Operations trên Dell VxRail là một giải pháp kết hợp chung của Dell và VMware, được thiết kế để chuẩn hóa việc sử dụng Kubernetes. Việc áp dụng Container và Kubernetes đã tăng trưởng siêu tốc trong vòng hai năm qua, với số lượng các cluster được triển khai bởi mỗi…

Kiến thiết lại thế giới thực trong DRIVE Sim với AI

Neural Reconstruction Engine trong DRIVE Sim biến dữ liệu video đã ghi thành phiên bản mô phỏng 3D. Mô phỏng xe tự hành đặt ra hai thách thức: tạo nên một thế giới với đủ chi tiết và đủ độ chân thực để AI driver nhận thức bản mô phỏng là thật; Và, cũng như…