GPT-3 vs BERT: So sánh các mô hình ngôn ngữ lớn

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên hay Natural Language Processing (NLP) là một trong những hình thức Học máy và AI phổ biến nhất cho đến nay. Việc hệ thống máy tính có thể hiểu được ngôn ngữ của con người đó là một thành tựu to lớn, chưa kể đến khả năng trò chuyện với…

Hệ sinh thái NVIDIA Metropolis mở rộng với các công cụ phát triển tiên tiến để tăng tốc Vision AI

Hơn 1.000 công ty chuyển đổi không gian và quy trình của họ với Vision AI bằng cách sử dụng NVIDIA Metropolis, bao gồm các công cụ dành cho nhà phát triển được tải xuống hơn 1 triệu lần. Với AI ở điểm bùng phát, Thị giác máy tính được hỗ trợ AI (AI-enabled computer…