Giải pháp Dell VDI Complete trên nền VMWare Horizon

Dell VDI Complete – Một cách thức để dễ dàng triển khai ảo hóa máy tính để bàn và ứng dụng, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi phương thức làm việc trong thời kỳ mới. Các sáng kiến ​​chuyển đổi phương thức làm việc thường khiến khách hàng nhìn ngay vào các máy tính desktop…

DELL EMC Integrated Data Protection Appliance DP4400

IDPA DP4400 là một giải pháp hội tụ nhắm vào các yêu cầu bảo vệ của các doanh nghiệp SMB ở chuẩn Rack 2U và cung cấp hệ thống bảo vệ dữ liệu cấp doanh nghiệp ở mức giá phù hợp. Nó cung cấp sao lưu hoàn toàn, sao chép, nhân rộng, phục hồi, sẵn…