Từ “Generative AI” đến AI ứng dụng vào smartphone – công nghệ sẽ thay đổi vĩnh viễn thế giới con người như thế nào?

Năm 2024 sẽ mở đầu một trào lưu mới: Smartphone ứng dụng AI AI đã xuất hiện từ rất lâu nhưng trong một thời gian dài, nó chỉ được xem như một công nghệ khô khan, lạ lẫm và khó tiếp cận với người dùng phổ thông. Năm 2023, một công cụ đã bất ngờ…