Hybrid Multi-cloud là một mớ hỗn độn cần dọn dẹp, không phải là một sự đổi mới đáng mong chờ nào

Hạ tầng CNTT doanh nghiệp đã liên tục mang lại cho chúng ta những khoản đầu tư xứng đáng để thực hiện và những công việc cần làm trong 20 năm qua. Nhưng không phải mọi thứ đều phát triển theo cách hoàn hảo nhất. Vào đầu và đến giữa những năm 2000, ảo hóa…

Tính năng Auto-tiering ở bucket-level của lưu trữ Object với Cloudian

Việc sử dụng các tầng lưu trữ khác nhau trong kiến ​​trúc lưu trữ dữ liệu có giá trị rất lớn để đảm bảo rằng các tập dữ liệu khác nhau của bạn được lưu trữ trên loại công nghệ thích hợp. Bài viết này sẽ giới thiệu cách hệ thống Cloudian HyperStore hỗ trợ lưu trữ đối…