Thế nào là quản lý dữ liệu đám mây?

Quản lý dữ liệu đám mây là gì? Quản lý dữ liệu đám mây (Cloud Data Management) là một cách để quản lý dữ liệu trên các nền tảng đám mây, thay vì chỉ lưu trữ tại chỗ. Các đám mây có tác dụng như một tầng lưu trữ dữ liệu cho vấn đề khắc phục sau thảm…

Storage Array – Mảng lưu trữ là gì?

Mảng lưu trữ, hay Storage Array/Disk Array, là một hệ thống lưu trữ dữ liệu để lưu trữ dựa trên block, dựa trên file hay object storage. Thay vì lưu trữ dữ liệu trên một máy chủ, mảng lưu trữ sử dụng nhiều ổ đĩa trong một bộ lưu trữ/tủ đĩa có khả năng lưu trữ…

Automated Data Tiering vs. Automated Data Placement

Tìm hiểu cách di chuyển dữ liệu giữa các phương tiện lưu trữ trực tuyến đa dạng và khám phá hai kỹ thuật phổ biến: Automated Data Tiering và Automated Data Placement (phân tầng dữ liệu và sắp đặt dữ liệu). Việc xác định dữ liệu nào được đặt trên bộ lưu trữ nào là một…

Tầm quan trọng của Analytics trong quản lý hệ thống lưu trữ dữ liệu

Chuyển đổi dữ liệu thành thông tin chi tiết và thông tin thành thông minh với sức mạnh của phân tích và machine learning. Mọi thứ đều chạy trên dữ liệu trong nền kinh tế kỹ thuật số ngày nay. Trong thế giới theo hướng dữ liệu này, việc đảm bảo dữ liệu doanh nghiệp của…

Best Practice: Tăng hiệu suất ứng dụng thông qua tối ưu hệ thống lưu trữ

Làm cách nào để cải thiện hiệu suất cho ứng dụng đang chạy của bạn? Một bài viết “phải đọc” cho các chuyên gia CNTT, kiến ​​trúc sư giải pháp và quản trị viên lưu trữ. Đã đến lúc làm cho các ứng dụng của bạn chạy nhanh hơn. Ứng dụng là một trong những yếu…

Ba vấn đề hàng đầu về lưu trữ mà Object Storage có thể giải quyết cho bạn

Bước đầu tiên khi đánh giá bất kỳ công nghệ nào là xác định xem bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề gì. Nói một cách khác cho các doanh nghiệp, công nghệ mới này sẽ cho phép bộ phận CNTT của bạn tiết kiệm thời gian và tài nguyên, tăng năng suất hoặc doanh…