Quản lý các nhu cầu lưu trữ cho AI của bạn

AI đã trở thành một yếu tố tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể và một cách để công phá thị trường. Một cuộc khảo sát gần đây của Accenture tiết lộ rằng các công ty đạt được thành tựu từ AI – những công ty nâng cao sự trưởng thành của AI đủ để đạt được sự…

Storage-as-a-Service: Nguồn doanh thu rạo ra lợi nhuận cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây

Như một sự bổ sung cho các dịch vụ CNTT và ứng dụng truyền thống, các dịch vụ lưu trữ đám mây được thúc đẩy bởi nhu cầu đang gia tăng mạnh mẽ, với Storage-as-a-Service đại diện cho một trong những cơ hội lớn nhất cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP)…