Storage-as-a-Service: Nguồn doanh thu rạo ra lợi nhuận cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây

Như một sự bổ sung cho các dịch vụ CNTT và ứng dụng truyền thống, các dịch vụ lưu trữ đám mây được thúc đẩy bởi nhu cầu đang gia tăng mạnh mẽ, với Storage-as-a-Service đại diện cho một trong những cơ hội lớn nhất cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP)…

Đánh giá máy chủ Supermicro 1124US-TNRP

Supermicro 1124US-TNRP là máy chủ 1U sử dụng bộ vi xử lý AMD EPYC 7003 mới. Máy chủ này là một phần của dòng máy chủ A+ Ultra của Supermicro. Tên và hình ảnh của nó dễ gây nhầm lẫn với mẫu máy chủ Supermicro 1024US-TRT, chúng gần như giống hệt nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn…