3 xu hướng lưu trữ quan trọng trong thập kỷ tới

Những năm 2010s đã chứng kiến ​​những thay đổi lớn trong việc lưu trữ dữ liệu. Nhưng lĩnh vực lưu trữ từ năm 2020 sẽ có nhiều thay đổi quan trọng. Dưới đây là ba xu hướng lớn nhất sẽ xác định lại lĩnh vực lưu trữ trong thập kỷ tới. Tôi đã theo dõi lĩnh vực…

Dự báo xu hướng Data Center Networking trong năm 2020

Xu hướng data center networking có thể thay đổi nhanh chóng khi các công nghệ mới xuất hiện để nâng cao cơ sở hạ tầng và thực trạng hiện có. Khi đánh giá các giải pháp dữ liệu của họ, các tổ chức nên theo dõi kỹ xu hướng colocation ở các trung tâm dữ…