NVIDIA RAPIDS: Khoa học dữ liệu ở hiệu suất cao

Khai thác sức mạnh của GPU để dễ dàng tăng tốc các quy trình làm việc Khoa học dữ liệu (data science), Học máy (machine learning) và AI của bạn. Thực thi toàn bộ quy trình làm việc Khoa học dữ liệu với sự hỗ trợ xử lý của GPU tốc độ cao, nạp dữ…

AIoT: Khi AI “kết duyên” cùng Internet of Things

Internet of Things (IoT) là một công nghệ giúp chúng ta hình dung lại cuộc sống hàng ngày, nhưng trí tuệ nhân tạo (AI) mới là động lực thực sự đằng sau tiềm năng đầy đủ của IoT. Từ các ứng dụng cơ bản nhất của nó để theo dõi tình trạng thể chất của…