Tổng quan về giải pháp xử lý dữ liệu được tăng tốc bằng phần cứng

Tăng tốc bằng phần cứng trong lĩnh vực xử lý dữ liệu không phải là điều mới mẻ và đã có một lịch sử lâu dài. Hồi còn đi học, cha tôi đã trang bị hệ thống 286 12MHz của chúng tôi với coprocessor (bộ đồng xử lý, bộ xử lý phụ) có 80287 đơn vị FPU (Floating…