Bước tiến tiếp theo của điện toán đám mây

Supercloud? Metacloud? Cuộc đua đang diễn ra để đặt tên cho một lớp trừu tượng và tự động hóa mới và sẽ loại bỏ sự phức tạp của multicloud. Một vài năm trước, tôi đã chỉ ra rằng multicloud thực sự không phải là về các dịch vụ đám mây (public cloud) mà nó được xây dựng trên…

Kiến trúc Cloud-Native là gì?

Hạ tầng IT cung cấp ở dạng ready-to-use là một lợi thế cho các ứng dụng phát triển theo kiến trúc cloud-native (được thiết kế từ gốc để chạy trên đám mây), cho phép các nhà phát triển truy cập và sử dụng lại các thành phần hiện có như ảo hóa dữ liệu, công cụ…

Edge AI là gì và nó hoạt động như thế nào?

Những bước tiến gần đây về hiệu quả của AI, việc áp dụng các thiết bị IoT và sức mạnh của điện toán biên đã kết hợp với nhau để khai mở sức mạnh của Edge AI (AI tại biên). Điều này đã mở ra những cơ hội mới cho Edge AI mà trước đây…

Thế nào là quản lý dữ liệu đám mây?

Quản lý dữ liệu đám mây là gì? Quản lý dữ liệu đám mây (Cloud Data Management) là một cách để quản lý dữ liệu trên các nền tảng đám mây, thay vì chỉ lưu trữ tại chỗ. Các đám mây có tác dụng như một tầng lưu trữ dữ liệu cho vấn đề khắc phục sau thảm…