Kubernetes: Giới thiệu, kiến trúc và cách thức hoạt động

Kubernetes, hoặc k8s là một nền tảng mã nguồn mở tự động hoá việc quản lý, scaling và triển khai ứng dụng dưới dạng container hay còn gọi là Container orchestration engine. Nó loại bỏ rất nhiều các quy trình thủ công liên quan đến việc triển khai và mở rộng các containerized applications. Gần đây, nhiều ứng…

Điều phối container là gì?

Hệ thống điều phối container (container orchestration) tự động hóa việc triển khai, quản lý, nhân rộng và kết nối mạng của container. Các doanh nghiệp cần triển khai và quản lý hàng trăm hoặc hàng nghìn container và máy chủ Linux® có thể được hưởng lợi từ việc điều phối container. Hệ thống điều phối container có thể được…

So sánh nhanh: OpenShift, Kubernetes và Docker

Kubernetes, OpenShift hay Docker là tốt nhất cho công ty của bạn? Bài viết này nêu ra một số điểm chính giữa 3 nền tảng container để bạn cân nhắc. Năm 2019, chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ lớn của container và microservice trong phân phối ứng dụng doanh nghiệp. Các container đã…

Kubernetes đã thay đổi bộ mặt của hybrid cloud như thế nào?

Kể từ thời điểm đám mây công cộng trở nên nổi bật, đã có nhiều nỗ lực nhằm mang lại sự tương đương giữa hạ tầng CNTT tại chỗ và hạ tầng điện toán đám mây. Các dự án nguồn mở như OpenStack , CloudStack và Eucalyptus nhằm mục đích trở thành nền tảng đám…

Kubernetes, Container và HPC

Software Container và Kubernetes là các công cụ quan trọng để xây dựng, triển khai, chạy và quản lý các ứng dụng doanh nghiệp hiện đại ở quy mô lớn và cho phép khả năng vận hành nhanh hơn và đáng tin cậy hơn cho người dùng cuối, trong khi sử dụng tài nguyên hiệu…