Kubernetes, Container và HPC

Software Container và Kubernetes là các công cụ quan trọng để xây dựng, triển khai, chạy và quản lý các ứng dụng doanh nghiệp hiện đại ở quy mô lớn và cho phép khả năng vận hành nhanh hơn và đáng tin cậy hơn cho người dùng cuối, trong khi sử dụng tài nguyên hiệu…

Application Container là gì?

Container là gì? Thùng chứa – Container cung cấp một cơ chế đóng gói, trong đó các ứng dụng có thể được trừu tượng hóa từ môi trường mà chúng sẽ thực sự chạy. Việc tách rời này cho phép các ứng dụng dựa trên container được triển khai dễ dàng và nhất quán, bất…