Khi chuyển đổi số thất bại, hãy tìm hiểu về lý do và cách thức thay đổi, không chỉ về công nghệ và giao dịch

Trong thời đại kỹ thuật số và gián đoạn do đại dịch, việc nhấn mạnh tính nhân văn của sự thay đổi sẽ mang lại cho chuyển đổi số một mục đích. Để thành công, chuyển đổi số hiện phải ưu tiên chuyển đổi mối quan hệ (Relationship Transformation, RTx) xem như là ‘lý do’ của…

19 xu hướng và cơ hội từ đại dịch Covid-19

Thomas Frey là diễn giả người Mỹ, tác giả các cuốn sách “Communicating with the Future” (2011) và “Epiphany Z: Eight Radical Visions for Transforming Your Future” (2017). Ông theo thuyết vị lai, từng là kỹ sư làm việc 15 năm ở IBM. Ông thành lập và điều hành Viện DaVinci, tổ chức phi lợi…