Đại dịch Covid-19 có thể thúc đẩy Chuyển đổi số nhanh hơn

Nếu “nhu cầu là mẹ của các phát minh”, coronavirus (Covid-19) buộc nhiều người trên thế giới phải suy nghĩ lại về cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ nơi làm việc đến trường học, đến việc giải trí. Để đối phó với các lệnh cấm đi lại, đóng cửa trường học và các khuyến…