Chọn CPU nào tốt nhất cho hệ thống ảo hóa?

Việc lựa chọn CPU phù hợp cho các hạ tầng ảo hóa phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tập hợp các tính năng và thông số kỹ thuật phần cứng. Ngoài ra, cấu hình phù hợp của tài nguyên xử lý cũng rất quan trọng. Việc chọn một CPU cho ảo hóa và…

So sánh CPU vs GPU cho các hệ thống xử lý AI

GPU thường được coi là phương tiện được lựa chọn để chạy các workload xử lý AI, nhưng đang có một sự thôi thúc mở rộng các loại thuật toán có thể chạy hiệu quả trên cả CPU. GPU đã thu hút rất nhiều sự chú ý như một phương tiện tối ưu để chạy…