Lựa chọn hạ tầng cho Deep Learning: Cloud so với On-premises

Bạn có thể đã nhiều lần nghe đến những tranh luận về vấn đề này: Cloud (nền tảng đám mây) hay On-premises (hạ tầng tại chỗ)? Hoặc cả hai? Có thể bạn muốn chuyển một số ứng dụng của mình lên đám mây. Nhưng ngoài ra, do những thay đổi về chính sách bảo mật dữ…

3 chiến lược để doanh nghiệp thành công với AI

Trí tuệ nhân tạo đang nhanh chóng cách mạng hóa hoạt động kinh doanh. Khi AI hỗ trợ các ngành công nghiệp từ chăm sóc sức khỏe đến sản xuất đến bán lẻ nỗ lực đổi mới và hiệu quả hơn, các doanh nghiệp đang tìm kiếm CIO để cung cấp khả năng lãnh đạo và vạch ra con…

Nên mua card GPU nào phù hợp nhất cho Deep Learning?

GPU và Học sâu Graphics Processing Unit hay GPU, là một bộ xử lý chuyên dụng được sử dụng để xử lý song song tốc độ cao. Nghe có vẻ mang tính kỹ thuật, nhưng cái tên này đang trở nên quen thuộc khi khả năng ứng dụng và tính phổ biến của chúng tăng lên. Ban…

Tác động của hệ thống lưu trữ và GPU đến AI workload

Ban đầu, chúng tôi muốn khám phá một quan điểm phổ biến rằng lưu trữ cục bộ ảnh hưởng đến hiệu suất của các mô hình AI. Chúng tôi lấy một trong các máy chủ Dell EMC PowerEdge R740xd trang bị cấu hình với hai CPU Intel Xeon Gold 6130 với 256GB DRAM. Chúng tôi chạy thử nghiệm byteLAKE AI…