Đào tạo AI phân tán trên nhiều GPU

Sử dụng hệ thống đa GPU để Đào tạo Phân tán Các nhà khoa học dữ liệu hoặc những chuyên gia Học máy đào tạo các mô hình AI trên quy mô lớn chắc chắn sẽ đạt đến giới hạn. Khi kích thước tập dữ liệu tăng lên, thời gian xử lý có thể tăng…

5 làn sóng điện toán AI qua thời gian

AI là tiến bộ công nghệ có tác động mạnh mẽ nhất trong thời đại của chúng ta, biến đổi mọi khía cạnh của nền kinh tế toàn cầu. Và năm làn sóng tăng trưởng đã đưa AI từ khi hình thành cho đến mọi chặng đường sau đó là: “Vụ nổ Big Bang” của…

GauGAN là gì? Cách AI biến Lời nói và Hình ảnh của bạn thành nghệ thuật tuyệt đẹp

GauGAN, một bản demo AI để tạo hình ảnh chân thực, cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo ra những cảnh quan tuyệt đẹp bằng cách sử dụng mạng sáng tạo đối nghịch (Generative Adversarial Networks). Được đặt theo tên của họa sĩ thuộc Trường phái hậu ấn tượng Paul Gauguin, nó đã được…

Edge AI là gì và nó hoạt động như thế nào?

Những bước tiến gần đây về hiệu quả của AI, việc áp dụng các thiết bị IoT và sức mạnh của điện toán biên đã kết hợp với nhau để khai mở sức mạnh của Edge AI (AI tại biên). Điều này đã mở ra những cơ hội mới cho Edge AI mà trước đây…