Hệ thống NVIDIA DGX SuperPOD mới – Siêu máy tính Cloud-Native, Multi-Tenant, mở ra thế giới AI cho doanh nghiệp

GTC 21 – NVIDIA vừa công bố siêu máy tính AI đa người thuê, dựa trên đám mây đầu tiên trên thế giới – NVIDIA DGX SuperPOD™ thế hệ tiếp theo được trang bị chip xử lý chuyên dụng NVIDIA BlueField®-2 DPU. Tạo ra sức mạnh cho DGX SuperPOD với BlueField-2 DPU – là các bộ xử…

AI tại Thụy Điển: Siêu máy tính 300-Petaflops thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu ở Bắc Âu

Một hệ thống NVIDIA DGX SuperPOD tại Đại học Linköping, dành riêng cho nghiên cứu AI, mang tên của một khoa học gia Thụy Điển, người đã giúp đi tiên phong trong lĩnh vực hóa học. Một bác sĩ người Thụy Điển, người đã giúp đi tiên phong trong lĩnh vực hóa học 200 năm…

MIG – Multi-Instance GPU là gì?

Bảy thực thể (instance) độc lập tạo ra từ một GPU Multi-Instance GPU (MIG) mở rộng hiệu năng và giá trị của từng GPU NVIDIA A100 Tensor Core. MIG có thể phân vùng GPU A100 thành tối đa bảy thực thể, mỗi thực thể được cô lập hoàn toàn với bộ nhớ băng thông cao,…

Tắng tốc I/O cho các cụm máy chủ đa GPU

Khi bàn đến các máy chủ tăng tốc GPU, có thể nói hệ thống DGX-2 của Nvidia rất khó bị đánh bại. 16 GPU V100 của nó được hàn lại cùng với kết nối NVLink cung cấp 2 petaflops hiệu năng tensor floating point hoặc 125 teraflops hiệu năng double precision. Cung cấp cho các GPU đó…

Cơ sở hạ tầng điện toán nào tốt nhất cho AI?

Hơn bao giờ hết, câu hỏi cụ thể nhất mà một tổ chức CNTT phải trả lời về mọi workload của trung tâm dữ liệu mới đó là chạy nó ở đâu? Các workload mới nhất trong doanh nghiệp hiện nay là các biến thể của machine learning, hoặc AI, hoặc đó có thể là mô…