Khi chuyển đổi số thất bại, hãy tìm hiểu về lý do và cách thức thay đổi, không chỉ về công nghệ và giao dịch

Trong thời đại kỹ thuật số và gián đoạn do đại dịch, việc nhấn mạnh tính nhân văn của sự thay đổi sẽ mang lại cho chuyển đổi số một mục đích. Để thành công, chuyển đổi số hiện phải ưu tiên chuyển đổi mối quan hệ (Relationship Transformation, RTx) xem như là ‘lý do’ của…

Chuyển đổi số: 3 dấu hiệu bạn cần xoay chuyển

Làm thế nào để bạn biết khi chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số của bạn cần một sự thay đổi để giải quyết các chuyển biến của thị trường hoặc các ưu tiên mới? Hãy xem xét ba ví dụ bên dưới. Xin chúc mừng! Sau nhiều đồn thổi và tranh luận về việc có nên…

Đại dịch Covid-19 có thể thúc đẩy Chuyển đổi số nhanh hơn

Nếu “nhu cầu là mẹ của các phát minh”, coronavirus (Covid-19) buộc nhiều người trên thế giới phải suy nghĩ lại về cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ nơi làm việc đến trường học, đến việc giải trí. Để đối phó với các lệnh cấm đi lại, đóng cửa trường học và các khuyến…