Dễ dàng giúp bạn chuyển dịch lên đám mây

Tận dụng tốt nhất việc chuyển dịch lên đám mây nghĩa là bạn chọn được kích thước phù hợp, bỏ bớt những gì không cần thiết, mua sắm thông minh và liên tục cải tiến môi trường mới của bạn. Giống như việc chuyển nhà, việc kết hợp những điều này có thể tạo ra…

Khi chuyển đổi số thất bại, hãy tìm hiểu về lý do và cách thức thay đổi, không chỉ về công nghệ và giao dịch

Trong thời đại kỹ thuật số và gián đoạn do đại dịch, việc nhấn mạnh tính nhân văn của sự thay đổi sẽ mang lại cho chuyển đổi số một mục đích. Để thành công, chuyển đổi số hiện phải ưu tiên chuyển đổi mối quan hệ (Relationship Transformation, RTx) xem như là ‘lý do’ của…

Chuyển đổi số: 3 dấu hiệu bạn cần xoay chuyển

Làm thế nào để bạn biết khi chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số của bạn cần một sự thay đổi để giải quyết các chuyển biến của thị trường hoặc các ưu tiên mới? Hãy xem xét ba ví dụ bên dưới. Xin chúc mừng! Sau nhiều đồn thổi và tranh luận về việc có nên…