4 Tầng của Chuyển đổi số

Tóm tắt. Các công ty thường cho rằng nếu họ nắm bắt công nghệ số theo bất kỳ cách nào, thì có nghĩa là họ đang chuyển đổi hoạt động kinh doanh của mình theo hướng số hóa. Do đó, họ thường chỉ thực hiện các thay đổi đột xuất và đầu tư vào lĩnh vực…

Sự khác biệt giữa số hóa, vận dụng số và chuyển đổi số 

Tìm hiểu sự khác biệt giữa số hóa (digitization), vận dụng số (digitalization) và chuyển đổi số (digital transformation) và những khái niệm này sẽ tác động đến doanh nghiệp của bạn như thế nào. Kỹ thuật số đang thống trị thế kỷ của chúng ta. Các công ty, tổ chức hầu như sẽ không thể…

Dễ dàng giúp bạn chuyển dịch lên đám mây

Tận dụng tốt nhất việc chuyển dịch lên đám mây nghĩa là bạn chọn được kích thước phù hợp, bỏ bớt những gì không cần thiết, mua sắm thông minh và liên tục cải tiến môi trường mới của bạn. Giống như việc chuyển nhà, việc kết hợp những điều này có thể tạo ra…

Khi chuyển đổi số thất bại, hãy tìm hiểu về lý do và cách thức thay đổi, không chỉ về công nghệ và giao dịch

Trong thời đại kỹ thuật số và gián đoạn do đại dịch, việc nhấn mạnh tính nhân văn của sự thay đổi sẽ mang lại cho chuyển đổi số một mục đích. Để thành công, chuyển đổi số hiện phải ưu tiên chuyển đổi mối quan hệ (Relationship Transformation, RTx) xem như là ‘lý do’ của…