Điều phối container là gì?

Hệ thống điều phối container (container orchestration) tự động hóa việc triển khai, quản lý, nhân rộng và kết nối mạng của container. Các doanh nghiệp cần triển khai và quản lý hàng trăm hoặc hàng nghìn container và máy chủ Linux® có thể được hưởng lợi từ việc điều phối container. Hệ thống điều phối container có thể được…

Hướng dẫn cài đặt Docker Community Edition và Docker Compose trên Ubuntu, Windows và MacOS

Hiện nay Docker có 2 phiên bản chính thức là Docker Community Edition (CE) và Docker Enterprise Edition (EE) Mục lục 1 Docker Community Edition (CE) 2 Docker Enterprise Edition (EE) 3 Tóm lại đối với mình nên sử dụng Docker phiên bản nào? 4 Cài đặt Docker CE (Docker Engine – Community) trên Ubuntu 16.04 4.1 Yêu cầu phiên…

So sánh nhanh: OpenShift, Kubernetes và Docker

Kubernetes, OpenShift hay Docker là tốt nhất cho công ty của bạn? Bài viết này nêu ra một số điểm chính giữa 3 nền tảng container để bạn cân nhắc. Năm 2019, chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ lớn của container và microservice trong phân phối ứng dụng doanh nghiệp. Các container đã…

Application Container là gì?

Container là gì? Thùng chứa – Container cung cấp một cơ chế đóng gói, trong đó các ứng dụng có thể được trừu tượng hóa từ môi trường mà chúng sẽ thực sự chạy. Việc tách rời này cho phép các ứng dụng dựa trên container được triển khai dễ dàng và nhất quán, bất…