Mellanox Ethernet Storage Fabric – Giải pháp mạng lưu trữ cực nhanh và hiệu quả

Ethernet Storage Fabric, hay ESF, là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để lưu trữ mạng. Nó tận dụng tốc độ, tính linh hoạt và hiệu quả về chi phí của mạng Ethernet với phần cứng và phần mềm chuyển mạch tốt nhất được đóng gói ở dạng lý tưởng để cung cấp hiệu năng,…