Đánh giá nhanh GPU NVIDIA A40 48GB

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhanh về mẫu GPU NVIDIA A40. Đây là một GPU PCIe bộ nhớ 48GB, làm mát thụ động (passive cooler), và có cả cổng xuất video khiến nó trở thành một mẫu GPU đáng chú ý. Hơn nữa, với mức TDP 300W thì đây là dòng GPU PCIe…