Học sâu với nhiều GPU – Multi-GPU Deep Learning

Đa GPU trong Deep Learning là gì? Học sâu là một tập hợp con của học máy, không dựa vào dữ liệu có cấu trúc để phát triển các mô hình dự đoán chính xác. Phương pháp này sử dụng các mạng thuật toán được mô hình hóa sau các mạng thần kinh trong não để…

Tăng Tốc AI và HPC mạnh mẽ với giải pháp Supermicro và GPU Nvidia® H100 thế hệ mới

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc sống hàng ngày với sự tiến bộ của các công nghệ AI, cả về phần cứng và phần mềm. AI luôn tiếp tục phát triển, với các sản phẩm mới và hiệu quả hơn được phát hành và nâng…

5 điều cần cân nhắc khi build hệ thống AI/GPU

Khi các ứng dụng học sâu không ngừng cập nhật và phát triển, các công ty ứng dụng AI tìm cách thích nghi và tìm kiếm giải pháp để gia tăng hiệu suất cũng như quy mô. AI đang tiếp tục thúc đẩy cách thức các doanh nghiệp thực hiện công việc và nghiên cứu…