So sánh CPU vs GPU cho các hệ thống xử lý AI

GPU thường được coi là phương tiện được lựa chọn để chạy các workload xử lý AI, nhưng đang có một sự thôi thúc mở rộng các loại thuật toán có thể chạy hiệu quả trên cả CPU. GPU đã thu hút rất nhiều sự chú ý như một phương tiện tối ưu để chạy…

So sánh Benchmark hiệu năng GPU RTX 3090 vs RTX 2080 Ti vs Titan RTX vs RTX 6000/8000

Điểm Benchmark NVIDIA RTX 3090 cho TensorFlow Ở bài này, chúng tôi đã tiến hành đánh giá hiệu suất học sâu cho TensorFlow trên GPU NVIDIA GeForce RTX 3090. Máy trạm Deep Learning của chúng tôi được trang bị hai GPU RTX 3090 và chúng tôi đã chạy tập lệnh điểm chuẩn “tf_cnn_benchmarks.py” tiêu chuẩn…