Các nghiên cứu và Ứng dụng AI hàng đầu thế giới là trọng tâm của NVIDIA GTC năm nay

Theo Greg Estes, Phó chủ tịch chương trình phát triển và tiếp thị doanh nghiệp tại NVIDIA cho biết: “Câu chuyện về GTC, theo nhiều cách, nó là câu chuyện của NVIDIA, và đó cũng là câu chuyện về những gì đang xảy ra trong công nghệ”. Mười hai năm trước, GTC bắt đầu như…