5 câu chuyện startup AI từ các thành viên của NVIDIA Inception trong năm 2021

NVIDIA Inception là một trong những hệ sinh thái khởi nghiệp lớn nhất trên thế giới – và hàng nghìn thành viên trong đó đã đạt được những thành tích ấn tượng năm 2021, đưa AI và khoa học dữ liệu vào một loạt các ngành công nghiệp. NVIDIA Inception nuôi dưỡng các công ty khởi…