Các công cụ và framework AI mới nhất: Phân tích so sánh

Trong những năm gần đây, thế giới Trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát triển nhanh chóng, với những tiến bộ về công cụ và framework phục vụ cho cả các developer dày dạn kinh nghiệm và newbie. Đối với những người mới dấn thân vào lĩnh vực AI, việc lựa chọn công cụ phù…

Xử lý dữ liệu với Pandas trong Python

Pandas Pandas là thư viện phần mềm phổ biến nhất để thao tác và phân tích dữ liệu cho ngôn ngữ lập trình Python. Pandas là gì? Là một thư viện phần mềm mã nguồn mở được xây dựng dựa trên Python dành riêng cho thao tác và phân tích dữ liệu, Pandas cung cấp cấu…

Sentiment Analysis là gì?

Phân tích cảm nghĩ Phân tích cảm nghĩ (Sentiment Analysis) là hoạt động diễn dịch và phân loại tự động các cảm xúc (tích cực, tiêu cực hoặc trung tính) từ dữ liệu văn bản như các bài đánh giá bằng chữ, các bài đăng trên mạng xã hội. Sentiment Analysis – Phân tích cảm…