Dell và NVIDIA mang Generative AI đến gần hơn với doanh nghiệp

Sự gia tăng mạnh mẽ về mức độ phổ biến xung quanh ChatGPT và Generative AI (hay GenAI) đang đạt đến đỉnh cao về lợi ích của khách hàng và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nhận thấy tiềm năng gia tăng năng suất thực tiễn với GenAI, mở khóa giá trị dữ liệu giúp tăng tốc…

Tăng Tốc AI và HPC mạnh mẽ với giải pháp Supermicro và GPU Nvidia® H100 thế hệ mới

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc sống hàng ngày với sự tiến bộ của các công nghệ AI, cả về phần cứng và phần mềm. AI luôn tiếp tục phát triển, với các sản phẩm mới và hiệu quả hơn được phát hành và nâng…

Trải nghiệm AI, ML và HPC nhanh chóng và hiệu quả với NVIDIA LaunchPad AI Enterprise

Bạn đang tìm kiếm một nền tảng để kiểm tra các ứng dụng AI / ML trước khi khởi chạy, nhưng bạn lại không có quyền truy cập vào môi trường ứng dụng đó? Bạn muốn xây dựng và thử nghiệm khối lượng công việc AI mới trước khi triển khai thực tế để có thể…