DPU là gì? Khác biệt gì so với CPU, GPU?

Hẳn nhiên, bạn đã quá quen thuộc với CPU (Central Processing Unit). Linh hoạt và đáp ứng nhanh, trong nhiều năm qua, CPU là thành phần có thể lập trình duy nhất trong hầu hết các hệ máy tính. Về sau, GPU (Graphic Processing Unit), đã xuất hiện và dần chiếm vai trò quan trọng…

Recommendation System: Tìm hiểu hệ thống gợi ý là gì?

Các hệ thống gợi ý (hay recommender system, recommendation engine) dựa trên deep learning đang thúc đẩy sự phát triển của những gã khổng lồ trực tuyến. Hiện tại, với tính sẵn sàng của các hệ thống xử lý dữ liệu hiệu năng cao qua GPU, bất cứ doanh nghiệp nào cũng có thể tiếp…

MIG – Multi-Instance GPU là gì?

Bảy thực thể (instance) độc lập tạo ra từ một GPU Multi-Instance GPU (MIG) mở rộng hiệu năng và giá trị của từng GPU NVIDIA A100 Tensor Core. MIG có thể phân vùng GPU A100 thành tối đa bảy thực thể, mỗi thực thể được cô lập hoàn toàn với bộ nhớ băng thông cao,…