17 dự đoán cho năm 2024 từ các chuyên gia của NVIDIA

Các chuyên gia AI của NVIDIA dự báo những chuyển đổi nhanh trong các lĩnh vực khi các công ty đẩy nhanh việc triển khai AI và bắt đầu xây dựng các phương án tốt nhất để ứng dụng AI tạo sinh (Generative AI). Theo Merriam-Webster: Các doanh nghiệp năm nay đã tìm thấy rất…