Dell ra mắt nhóm máy chủ PowerEdge 16G thế hệ mới

Dell vừa mới bổ sung hơn mười hệ thống máy chủ thế hệ tiếp theo vào danh mục máy chủ Dell PowerEdge 16G của mình. Các hệ thống mới này sẽ tăng tốc hiệu suất và độ tin cậy cho nền tảng điện toán mạnh mẽ của các trung tâm dữ liệu lõi, các dịch vụ…