QNAP cảnh báo người dùng về Mã độc QSnatch

Tư vấn bảo mật với mã độc QSnatch Ngày phát hành: ngày 1 tháng 11 năm 2019 ID bảo mật: NAS-201911-01 Mức độ nghiêm trọng: Cao Mã định danh CVE: Không áp dụng Sản phẩm bị ảnh hưởng: Thiết bị NAS QNAP Tóm lược Mã độc QSnatch được cho là đang được sử dụng để nhắm mục tiêu các thiết…