Tổng quan về Cloud Security

Hãy tưởng tượng bạn có khả năng làm ra một cây kem cho riêng mình. Dù cho việc làm kem rất tốn thời gian, nhưng bạn sẽ có cảm giác thỏa mãn khi lần đầu tiên bạn thưởng thức thành quả của chính mình. Bây giờ, thay vì làm kem thì bạn sẽ chuyển sang…