Giải pháp Dell VDI Complete trên nền VMWare Horizon

Dell VDI Complete – Một cách thức để dễ dàng triển khai ảo hóa máy tính để bàn và ứng dụng, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi phương thức làm việc trong thời kỳ mới. Các sáng kiến ​​chuyển đổi phương thức làm việc thường khiến khách hàng nhìn ngay vào các máy tính desktop…

Tổng quan về ảo hóa VMWare

Ảo hóa là gì? Ảo hóa là công nghệ cho phép khai thác triệt để khả năng hoạt động của các phần cứng trong hệ thống máy chủ bằng cách chạy đồng thời nhiều OS trên cùng lớp vật lý. Cùng chia sẻ tài nguyên phần cứng và được quản lý bởi lớp ảo hóa (Hypervisor)….

VMware Thông Báo Cập Nhật Cho Các Dịch Vụ Cloud

Hôm nay, VMware đang thông báo các bản cập nhật cho VMware vCloud Director, CloudHealth của VMware và lên kế hoạch cập nhật cho VMware Cloud Foundation. Các bản cập nhật công bố xoay quanh tầm nhìn của công ty về việc cung cấp một nền tảng kỹ thuật số mà khách hàng có thể xây…