Workstation vs Server: Khi nào cần nâng cấp?

Máy trạm là gì? Mẫu máy trạm ASUS Workstation E900 G4 đang được Thế Giới Máy Chủ cung cấp Máy trạm từng được định nghĩa là các căn phòng hoặc trạm làm việc nơi mọi người vận hành các máy tính to lớn trước đây. Ngày nay, máy trạm chỉ dùng để chỉ các máy tính…

Supermicro ra mắt máy trạm với CPU AMD Ryzen Threadripper PRO đầu tiên hỗ trợ 4x GPU

SAN JOSE, California, ngày 12 tháng 01 năm 2021 – SuperMicro Computer, một trong những hãng phần cứng máy chủ hàng đầu, đi đầu về điện toán doanh nghiệp, lưu trữ, giải pháp mạng và công nghệ điện toán xanh, đã mở rộng dòng máy trạm đã được chứng minh trong ngành của mình với một máy chủ…

Đánh giá máy trạm Supermicro SuperWorkstation 7039A-i

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sự rộng lớn của các ngành nghề cũng như nhu cầu sử dụng của các đối tượng khác nhau là rất lớn. Để phục vụ cho những nhu cầu khác nhau, các sản phẩm công nghệ từ đó cũng đã xuất hiện, ra đời với rất nhiều sản…

Đánh giá máy trạm Supermicro SuperWorkstation 7049A-T

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sự đa dạng của các ngành nghề cũng như nhu cầu sử dụng từ các đối tượng khác nhau là rất lớn. Để phục vụ cho những nhu cầu đó, các sản phẩm máy tính chuyên dụng cũng đã xuất hiện, đáp ứng cho các công việc đặc…

Đánh giá máy trạm Supermicro SuperWorkstation 5039A-i

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sự đa dạng của các ngành nghề cũng như nhu cầu sử dụng từ các đối tượng khác nhau là rất lớn. Để phục vụ cho những nhu cầu đó, các sản phẩm máy tính chuyên dụng cũng đã xuất hiện, đáp ứng cho các công việc đặc…

Đánh giá máy trạm Supermicro SuperWorkstation 5039C-T

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sự đa dạng của các ngành nghề cũng như nhu cầu sử dụng từ các đối tượng khác nhau là rất lớn. Để phục vụ cho những nhu cầu đó, các sản phẩm máy tính chuyên dụng cũng đã xuất hiện, đáp ứng cho các công việc đặc…