cuBLAS

cuBLASCUDA Basic Linear Algebra Subroutines: Là thư viện được GPU tăng tốc của các phép toán phương trình đại số tuyến tính cơ bản. Sử dụng cuBLAS API, bạn có thể tăng tốc ứng dụng của bạn bằng cách triển khai các hoạt động tính toán cường độ cao vào một GPU hoặc scale-up và phân tải ra môi trường multi-GPU một cách hiệu quả.

Góp ý / Liên hệ tác giả