CUDA

CUDA là gì?

CUDA là một nền tảng điện toán song song (parallel computing) và giao diện lập trình ứng dụng (API) được tạo bởi NVidia. Nó cho phép các nhà phát triển phần mềm và kỹ sư phần mềm khai thác các bộ xử lý đồ họa (GPU) hỗ trợ CUDA để thực hiện các xử lý mang tính tổng quát – một cách tiếp cận được gọi là GPGPU (General Purpose GPU). Nền tảng CUDA là một lớp phần mềm cho phép truy cập trực tiếp vào tập lệnh ảo của GPU và các thành phần xử lý song song, để thực thi các nhân xử lý (compute kernel).

____
Bài viết liên quan