FreeNAS

FreeNAS: Là một phần mềm mã nguồn mở (open source) giúp tạo ra hệ thống lưu trữ NAS (network-attached storage) hoàn toàn miễn phí dựa trên FreeBSD và OpenZFS file system. Nó được cho phép sử dụng dưới các điều khoản của BSD License và chạy trên phần cứng x86-64 thương mại. FreeNAS hỗ trợ các Windows client, OS X và Unix và nhiều máy chủ ảo hóa khác như XenServer và VMware sử dụng CIFS, AFP, NFS, iSCSI, SSH, rsync và các giao thức TFTP/FTP. Tính năng nâng cao của FreeNAS bao gồm mã hóa toàn bộ ổ ​​đĩa và một kiến trúc plug-in cho các nhà cung cấp third-party.

Liên hệ tác giả