ImageNet

ImageNet là một cơ sở dữ liệu hình ảnh quy mô lớn được thiết kế để sử dụng trong nghiên cứu phần mềm nhận dạng đối tượng trực quan. Trên 14 triệu URL của hình ảnh đã được gán nhãn bằng tay bởi ImageNet để chỉ ra đối tượng nào có trong những bức hình. ImageNet chứa hơn 20 nghìn danh mục, một danh mục điển hình, chẳng hạn như “quả bóng” hoặc “dâu tây”, chứa hàng trăm hình ảnh. Cơ sở dữ liệu nhãn hình ảnh của URL từ bên thứ ba cũng có sẵn miễn phí từ ImageNet; tuy nhiên, các hình ảnh thực tế không thuộc sở hữu của ImageNet. Từ năm 2010, dự án ImageNet thực hiện một cuộc thi phần mềm hàng năm, Thử thách nhận diện trực quan quy mô lớn của ImageNet (ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge – ILSVRC), nơi các phần mềm cạnh tranh để phân loại và phát hiện các đối tượng và cảnh vật một cách chính xác. ILSVRC sử dụng danh sách đã được “cắt xén” của một nghìn phân lớp không chồng chéo lên nhau.

Liên hệ tác giả