OpenAcc

OpenACC: Là một mô hình lập trình song song hiệu năng cao, user-driven, directive-based, được thiết kế cho các nhà khoa học và kỹ sư quan tâm đến việc chuyển mã của họ sang nhiều nền tảng phần cứng HPC không đồng nhất và kiến trúc với nỗ lực lập trình ít hơn đáng kể so với yêu cầu, với mô hình cấp thấp.

Liên hệ tác giả