Software-defined Network

Software Defined Network là gì? Mạng định nghĩa bằng phần mềm là gì? SDN là gì?

Software Defined Network (SDN) – Mạng điều khiển bằng phần mềm: Là hệ thống mạng được tạo ra dựa trên cơ chế khai phá tách bạch việc kiểm soát một luồng mạng với luồng dữ liệu. SDN dựa trên giao thức luồng mở (Open Flow) và là kết quả nghiên cứu của Đại học Stanford và California, Berkeley. SDN tách định tuyến và chuyển các luồng dữ liệu riêng rẽ và chuyển kiểm soát luồng sang thành phần mạng riêng có tên gọi là thiết bị kiểm soát luồng (Flow Controller). Điều này cho phép luồng các gói dữ liệu đi qua mạng được kiểm soát theo lập trình.

Ý tưởng của các nhà phát triển khi đưa ra OpenFlow rất đơn giản. Nó mô phỏng một phần các giải pháp ảo hóa hiện nay trong các hệ thống như VMware, Citrix… hay mở rộng kiến trúc Stacking trên các thiết bị mạng như HP IRF Stacking, Cisco VSS ở một quy mô rộng hơn không chỉ trong một khối thiết bị được stacking hiện tại mà toàn bộ hệ thống… Giao thức Open Flow gồm có: bộ kiểm soát luồng, thiết bị luồng mở và bảng luồng – và một kết nối an ninh giữa bộ kiểm soát và tổng đài.

SDN bao gồm khả năng ảo hóa các nguồn lực mạng. Các nguồn lực mạng được ảo hóa được biết đến như là một “ngăn mạng” (network slice). Một ngăn có thể mở rộng nhiều thành phần mạng bao gồm đường trục mạng, bộ định tuyến và các host. Khả năng kiểm soát nhiều luồng lưu lượng một cách lập trình sẽ tạo ra sự linh hoạt và nguồn lớn hơn trong tay người sử dụng.