Triển khai VMware Tanzu for Kubernetes Operations trên Dell VxRail

VMware Tanzu for Kubernetes Operations trên Dell VxRail là một giải pháp kết hợp chung của Dell và VMware, được thiết kế để chuẩn hóa việc sử dụng Kubernetes. Việc áp dụng Container và Kubernetes đã tăng trưởng siêu tốc trong vòng hai năm qua, với số lượng các cluster được triển khai bởi mỗi…