Infographic: Hướng dẫn hạ tầng chuyển đổi số

Khám phá các yêu cầu, mục tiêu và các vấn đề xung quanh kế hoạch chuyển đổi số và các hạ tầng CNTT hiện đại như hạ tầng siêu hội tụ (HCI), siêu hội tụ phân tách và phần cứng lắp ghép (composable).

Chuyển đổi số không còn chỉ là một từ khóa nóng hổi. Các giám đốc điều hành cấp C và những vị trí khác trong hệ thống phân cấp của công ty đã giao nhiệm vụ cho các bộ phận IT làm cho hạ tầng CNTT linh hoạt và nhạy bén hơn khi công nghệ ngày càng trở thành việc kinh doanh chứ không chỉ để hỗ trợ. Việc áp dụng chiến lược cơ sở hạ tầng CNTT chuyển đổi số thông qua hiện đại hóa có thể hỗ trợ đáng kể.

Hiện đại hóa hạ tầng CNTT liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm hạ tầng siêu hội tụ tiêu chuẩn, nó là một phần của kế hoạch xây dựng nền tảng điện toán đám mây, đa đám mây kết hợp, điện toán biên hay tại chỗ. Siêu hội tụ phân tách, hay còn gọi là HCI 2.0, một anh em với hạ tầng siêu hội tụ tiêu chuẩn, là một lựa chọn khác. Hoặc có lẽ mô hình mới nhất trong sự phát triển của trung tâm dữ liệu hội tụ, hạ tầng có thể kết hợp (composable), sẽ làm được điều đó.

Mỗi cách tiếp cận đều có những điểm mạnh và điểm yếu của nó, và khi một cách tiếp cận có thể phát triển mạnh như một phần của chiến lược hạ tầng CNTT chuyển đổi số, thì cách khác có thể thất bại. Dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu các yêu cầu về công nghệ và kinh doanh và các vấn đề cần xem xét khi hiện đại hóa cơ sở hạ tầng để chuyển đổi kỹ thuật số. Sau đó, tìm hiểu tổng quan về hạ tầng siêu hội tụ, HCI 2.0 và hạ tầng có thể kết hợp và khám phá cách mỗi cơ sở có thể đáp ứng hoặc không thể đáp ứng nhu cầu chuyển đổi của bạn.

Vanito Hoang

Liên hệ tác giả

Nhất Tiến Chung sẵn sàng chạy BOM, báo giá, tư vấn tận nơi mọi giải pháp của các hãng và theo yêu cầu riêng đến với Quý doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ:

Trung tâm Giải pháp NTC
Hotline: 1900 558879 #2
Email: presales@thegioimaychu.vn