Nên đặt máy chủ cơ sở dữ liệu tại chỗ hay trên đám mây?

Những năm gần đây đã có sự chuyển dịch lên cloud rõ nét của các hệ thống cơ sở dữ liệu (database), nhưng thật sự vẫn có một số lợi ích đối với cơ sở dữ liệu tại chỗ (on-premise). Hãy cùng so sánh giữa hai nền tảng tại chỗ và nền tảng đám mây.

Các nền tảng đám mây đã trở thành một lựa chọn cho cơ sở hạ tầng chuẩn cho nhiều công ty. Nhưng một trong những câu hỏi hàng đầu mà nhiều bộ phận IT tiếp tục đặt ra là liệu họ nên chọn cái nào giữa hạ tầng on-premise, Infrastructure-as-a-Service hay Database-as-a-Service làm nền tảng cho các ứng dụng hướng cơ sở dữ liệu của họ.

Mỗi kiến ​​trúc có những lợi ích riêng cho doanh nghiệp của bạn và những nhược điểm bao gồm những cân nhắc về chi phí, vấn đề kiểm soát và cấu hình. Lựa chọn lưu trữ cơ sở dữ liệu trên đám mây so với cơ sở dữ liệu tại chỗ có thể là một quyết định khó khăn. Dưới đây là tổng quan về các tùy chọn của bạn.

Cơ sở dữ liệu tại chỗ (on-premise database)

Hầu hết chúng ta đều đã quen thuộc với các hệ thống tại chỗ. Các công ty đã xây dựng các phòng máy chủ cung cấp tất cả các biện pháp bảo vệ khỏi môi trường, bao gồm kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm; vấn đề phòng/chữa cháy; Bảo mật; Kết nối và nguồn điện dự phòng để đảm bảo hệ thống máy chủ an toàn, bảo mật và có khả năng sẵn sàng cao.

Một vấn đề đặt ra trong các tranh luận giữa cơ sở dữ liệu đám mây và cơ sở dữ liệu cục bộ là chi phí của phần cứng và phần mềm. Với cơ sở dữ liệu tại chỗ, các công ty cũng được yêu cầu mua, cài đặt và bảo trì tất cả các thành phần phần cứng. Ngoài ra, cũng phải mua hệ điều hành, cơ sở dữ liệu và một loạt các phần mềm liên quan đến hỗ trợ để bảo mật, quản trị và giám sát các ứng dụng.

Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS)

IaaS là một kiến ​​trúc đám mây tương tự như một cơ sở dữ liệu tại chỗ. Với IaaS, nhà cung cấp cung cấp các hạ tầng máy chủ và lưu trữ, và có thể cung cấp một số hoạt động bảo trì hệ thống ở mức độ nào đó. Khách hàng có quyền truy cập trực tiếp vào nền tảng, bao gồm cả các thành phần tính toán và lưu trữ. Hãy coi nó như một máy chủ trên đám mây.

Các công ty sử dụng IaaS không phải xây dựng môi trường hỗ trợ máy chủ để bảo vệ hệ thống của họ. Nhà cung cấp đám mây cung cấp tất cả các tính năng kiểm soát môi trường, bảo mật và dự phòng cần thiết để ngăn chặn hoặc giảm tác động của các sự kiện nguy hại.

Khách hàng của IaaS sẽ tiếp tục duy trì quyền sở hữu quyền quản trị các software stack của họ, bao gồm cả Hệ điều hành và cơ sở dữ liệu. Khách hàng có thể cài đặt và quản trị phần mềm họ chọn trên nền tảng IaaS.

Cơ sở dữ liệu như một dịch vụ (DBaaS)

Các nhà cung cấp DBaaS cung cấp tất cả các lợi ích về quản lý môi trường cơ sở hạ tầng mà các đối tác IaaS của họ thực hiện, nhưng các nhà cung cấp DBaaS tăng cường mức độ kiểm soát và trách nhiệm của họ bằng cách đảm nhận quyền sở hữu hệ điều hành và phần mềm cơ sở dữ liệu, ngoài cơ sở hạ tầng hỗ trợ.

Nhà cung cấp dịch vụ cũng cung cấp các công cụ để giúp khách hàng quản lý và giám sát nền tảng DBaaS của họ. Mặc dù khách hàng có thể cấu hình hệ thống để đáp ứng các yêu cầu về khối lượng công việc ứng dụng của họ, nhưng họ thực hiện rất ít hoặc không cần quản lý phần mềm back-end.

So sánh giữa On-premise, IaaS và DBaaS

On-premise, IaaS và DBaaS đều có những điểm mạnh và điểm yếu vốn có trong kiến ​​trúc của chúng. Điều quan trọng cần lưu ý là có thể có rất nhiều biến thể trong các dịch vụ của nhà cung cấp cho kiến ​​trúc IaaS và DBaaS.

Sơ đồ dưới đây đưa ra cơ sở để bạn so sánh ba lựa chọn khác nhau.

Không có cơ sở dữ liệu nào chỉ đứng một mình

Một điểm để đánh giá khá quan trọng khi lựa chọn giữa cơ sở dữ liệu đám mây và cơ sở dữ liệu cục bộ là xác định lượng dữ liệu bạn sẽ di chuyển qua lại với kiến ​​trúc đó. Hầu hết các cơ sở dữ liệu lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tương tác với các cơ sở dữ liệu và hệ thống khác trong suốt quá trình hoạt động hàng ngày và tạo ra kết quả gửi đến các ứng dụng khác. Đưa thông tin vào và ra khỏi hệ thống đám mây có thể là một thách thức đáng kể, đặc biệt với khối lượng dữ liệu lớn và thời gian cho phép là rất ít.

Nhiều bộ phận IT nhận thấy rằng nền tảng đám mây yêu cầu một chiến lược tổng thể. Khi phần mềm ứng dụng và dữ liệu nó truy cập nằm trên hai hệ thống đám mây khác nhau hoặc được phân tách giữa nền tảng đám mây và nền tảng tại chỗ, thời gian trễ truy cập dữ liệu có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu suất. Đây là một vấn đề đáng kể đối với các ứng dụng đòi hỏi thời gian phản hồi cực nhanh.

Lợi ích của cơ sở dữ liệu tại chỗ

Các kiến ​​trúc tại chỗ là tốt nhất cho các công ty muốn toàn quyền sở hữu và kiểm soát tính bảo mật, tính sẵn sàng, khả năng phục hồi và hiệu suất của hệ thống của họ.

Ngoài ra, các công ty sử dụng hệ thống tại chỗ có thể sử dụng một loạt các công cụ liên quan đến quản trị, giám sát và hỗ trợ để nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa hoạt động vận hành. Các công ty thường thấy khó khăn khi muốn tích hợp các công cụ của bên thứ ba với nền tảng DBaaS. Lý do là vì nhà cung cấp thường đã tác động, tùy biến lại hệ thống cho riêng họ.

Những khách hàng tuân thủ các quy định nội bộ, ngành cụ thể hoặc tuân thủ quy định của chính phủ có thể ưu thích cách thiết lập tại chỗ vì khả năng can thiệp dễ dàng vào các hệ thống đó. Nền tảng tại chỗ cho phép nhân viên hỗ trợ cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho kiểm toán viên dễ dàng hơn.

Lợi ích của IaaS

IaaS cho phép khách hàng duy trì kiểm soát quản trị chặt chẽ đối với môi trường của họ. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể dễ dàng sử dụng các sản phẩm nội bộ yêu thích của bên thứ ba trên hệ thống IaaS. Các kiến ​​trúc IaaS cũng cung cấp cho các công ty mức độ truy cập vào hệ thống của họ cao hơn so với các nền tảng DBaaS.

Lợi ích của DBaaS

Các dịch vụ DBaaS cho phép khách hàng dễ dàng ấn định cấu hình các kiến ​​trúc phức tạp bao gồm tính khả dụng cao và khả năng khôi phục sau thảm họa. Vì các nhà cung cấp đám mây chịu trách nhiệm cho toàn bộ hệ thống DBaaS, các công ty cũng được hưởng lợi từ việc giảm chi phí hỗ trợ. Cạnh tranh trên thị trường DBaaS rất khốc liệt. Do đó, khách hàng DBaaS có thể tận dụng lợi thế của một loạt các tính năng và chức năng mới.

Vấn đề chi phí

Chi phí cần thiết để hỗ trợ một trung tâm dữ liệu sẽ cao hơn đáng kể so với việc thuê môi trường từ các nhà cung cấp đám mây. Nhưng việc so sánh cơ sở dữ liệu đám mây và cơ sở dữ liệu cục bộ về chi phí thì không hề đơn giản đối với các doanh nghiệp đã đầu tư rất lớn vào các trung tâm dữ liệu tại chỗ hiện có của họ.

“Key-selling-point” ban đầu cho đám mây là giảm chi phí. Khi các công ty có đủ trải nghiệm với các hệ thống đám mây, họ bắt đầu nhận ra rằng, mặc dù đám mây mang lại nhiều lợi thế khi so sánh với các nền tảng tại chỗ, nhưng không phải lúc nào việc tiết kiệm chi phí cũng là một trong số đó. Có nhiều trường hợp các công ty nhận thấy phí thuê của đám mây cao hơn chi phí tại chỗ khi họ so sánh hai lựa chọn thay thế trong vòng đời của ứng dụng.

Đánh giá chi phí ban đầu và chi phí vận hành liên tục cho các hệ thống IaaS và DBaaS là ​​rất quan trọng. Bạn không mua môi trường đám mây – bạn đang thuê chúng. Các khoản phí thuê đó thường dựa trên việc sử dụng tài nguyên, có thể thay đổi đáng kể. Có rất nhiều trường hợp các team IT đã không thực hiện sự thẩm định kỹ lưỡng và kết quả là ngạc nhiên về các khoản phí họ phải chịu.

 

Liên hệ tác giả