NVIDIA DRIVE AGX Orin – Nền tảng tiên tiến, do phần mềm định nghĩa, dành cho xe tự hành

NVIDIA DRIVE AGX Orin là gì?

NVIDIA DRIVE AGX Orin™ là một nền tảng được xác định bằng phần mềm tiên tiến dành cho xe tự hành và robot, vừa được NVIDIA giới thiệu tại GTC21.

Nền tảng này được chạy trên một System-on-Chip (SoC) mới có tên là Orin, bao gồm 17 tỷ bóng bán dẫn và là kết quả của bốn năm đầu tư cho R&D. Orin SoC tích hợp kiến trúc GPU thế hệ mới của NVIDIA và lõi CPU ARM Hercules, cũng như các bộ tăng tốc thị giác máy tính và học sâu mới, về tổng thể, nó cung cấp 200 nghìn tỷ hoạt động mỗi giây — gần gấp 7 lần hiệu suất của Xavier SoC thế hệ trước của NVIDIA.

Orin được thiết kế để xử lý số lượng lớn các ứng dụng và mạng lưới thần kinh sâu chạy đồng thời trong các phương tiện tự hành và robott, đồng thời đạt được các tiêu chuẩn an toàn có hệ thống như ISO 26262 ASIL-D.

Được xây dựng như một nền tảng do phần mềm xác định, DRIVE AGX Orin được phát triển để cho phép các nền tảng tương thích về mặt kiến trúc có quy mô từ cấp độ 2 đến xe tự lái cấp độ 5 hoàn toàn, cho phép các nhà OEM phát triển các dòng sản phẩm phần mềm quy mô lớn và phức tạp. Vì cả Orin và Xavier đều có thể lập trình được thông qua các API và thư viện CUDA và TensorRT mở, các nhà phát triển có thể tận dụng các khoản đầu tư của họ trên nhiều thế hệ sản phẩm.

Jensen Huang, người sáng lập và Giám đốc điều hành của NVIDIA, cho biết: “Tạo ra một phương tiện tự hành an toàn có lẽ là thách thức điện toán lớn nhất của xã hội. Số tiền đầu tư cần thiết để cung cấp các phương tiện tự hành đã tăng theo cấp số nhân và mức độ phức tạp của nhiệm vụ đòi hỏi một nền tảng AI có thể mở rộng, có thể lập trình, được xác định bằng phần mềm như Orin.”

Sam Abuelsamid cho biết: “Cam kết lâu dài của NVIDIA đối với ngành vận tải, cùng với nền tảng và các công cụ end-to-end sáng tạo của mình. Orin có vẻ là một bước tiến quan trọng có thể giúp tạo ra một chương tuyệt vời tiếp theo trong câu chuyện công nghệ ngày càng cải tiến này.”

Dòng sản phẩm NVIDIA DRIVE AGX Orin sẽ bao gồm một loạt cấu hình dựa trên một kiến trúc duy nhất, nhắm đến mốc thời gian sản xuất năm 2022 của các nhà sản xuất ô tô.

Liên hệ tác giả