Phương án nâng cấp hiệu năng cho máy chủ Intel

Scale It Up To Up Level Performance
Nâng cấp để nâng cao hiệu năng

Tận dụng tối đa khoản đầu tư máy chủ của bạn bằng cách cân bằng, mở rộng
bộ xử lý Intel® Xeon® Scalable, SSD Intel® và thiết bị mạng Ethernet Intel®
 
Xem cách cân bằng cho Compute, lưu trữ và mạng từ Intel có thể tối đa hóa hiệu suất
 
Đánh giá lợi ích khi nâng cấp thành phần lưu trữ và kết nối mạng.
Tham khảo công cụ so sánh tại đây : scaleitup.intel.com
Những thay đổi nào sẽ mang lại đỉnh cao cho hiệu suất, câu trả lời:

Cả 3 thành phần Processor, Storage, Network.

So sánh các trường hợp khi nâng cấp 3 thành phần chính
Nâng cấp để tận dụng tối đa lợi thế máy chủ của bạn, trong khi giảm thiểu tình trạng thắt nút cổ chai của server. Chúng tôi đưa ra các phương án nâng cấp đúng nhất cho hệ thống máy chủ từ Compute, Storage và Network Intel có thể tối đa hóa hiệu suất.
Liên hệ tác giả