NVIDIA công bố GPU Tesla T4 dựa trên kiến trúc Turing cho Machine Learning và Inference (suy luận AI) tại GTC Japan, sử dụng vi kiến trúc Turing tương tự như card đồ họa cho game GeForce RTX 20-series. Đây là nền tảng Inference trong trung tâm dữ liệu nhanh nhất từ trước đến nay.

GPU NVIDIA Tesla T4 là bộ tăng tốc chuyên dùng cho suy luận tiên tiến nhất thế giới theo công bố của NVIDIA. Tesla T4 mới nhanh hơn 12 lần so với những chiếc Tesla P4 trước đó, và có khả năng thiết lập một ngưỡng mới cho hiệu quả tiêu thụ điện năng trong các workload suy luận. Tesla T4 được gói gọn trong form factor single-width PCIe với chỉ 75 watt và được tối ưu hóa cho các máy chủ Intel Scalable.

Cung cấp sức mạnh cho nền tảng suy luận TensorRT Hyperscale

TensorRT Hyperscale Inference Platform được thiết kế để tăng tốc các suy luận thực hiện từ voice, image và video. Mỗi ngày, các trung tâm dữ liệu khổng lồ xử lý hàng tỷ hình ảnh, video, bản dịch, truy vấn thoại và các tương tác trên mạng xã hội. Mỗi một trong những ứng dụng này yêu cầu một loại mạng thần kinh khác nhau nằm trên máy chủ nơi quá trình xử lý diễn ra. Để tối ưu hóa trung tâm dữ liệu cho thông lượng tối đa và sử dụng máy chủ, nền tảng NVIDIA TensorRT Hyperscale bao gồm cả phần mềm suy luận thời gian thực và GPU Tesla T4, có thể xử lý các truy vấn nhanh hơn gấp 40 lần so với CPU.

Được thiết kế đặc biệt để suy luận AI

Tăng tốc các ứng dụng cho AI hiện đại, T4 được cung cấp bởi 320 lõi Turing Tensor và 2.560 lõi CUDA, Tesla T4 mang lại hiệu suất suy luận đa chính xác mang tính cách mạng, từ FP32 đến FP16 đến INT8 và INT4. Nó cung cấp 65 teraflop hiệu suất cao nhất cho FP16, 130 TOPS cho INT8 và 260 TOPS cho INT4.

Bạn đang tìm kiếm một máy chủ có thể chạy tốt nhất cho GPU Tesla T4?

Hãy tham khảo các máy chủ được hãng chứng nhận tương thích với GPU Tesla T4 theo bảng bên dưới.

Hãng System CPU RAM HDD SSD GPU Ghi chú Giá
5019PWT-01T4 Supermicro SYS-5019P-WT 1x Silver 4210R 32GB 0 2x 480GB 1x Tesla T4 118,500,000 VND
5019PWTR-01T4 Supermicro SYS-5019P-WTR 1x Silver 4210R 32GB 0 2x 480GB 1x Tesla T4 124,890,000 VND
1019PWTR-01T4 Supermicro SYS-1019P-WTR 1x Silver 4210R 32GB 0 2x 480GB 1x Tesla T4 127,770,000 VND
1029PWT-01T4 Supermicro SYS-1029P-WT 1x Silver 4210R 32GB 0 2x 480GB 1x Tesla T4 Option Fan 126,280,000 VND
1029PWTR-01T4 Supermicro SYS-1029P-WTR 1x Silver 4210R 32GB 0 2x 480GB 1x Tesla T4 Option Fan 133,130,000 VND
1029PWTR-01T4T Supermicro SYS-1029P-WTRT 1x Silver 4210R 32GB 0 2x 480GB 1x Tesla T4 Option Fan 136,840,000 VND
6019PWT-01T4 Supermicro SYS-6019P-WT 1x Silver 4210R 32GB 0 2x 480GB 1x Tesla T4 Option Fan 124,140,000 VND
6019PWTR-01T4 Supermicro SYS-6019P-WTR 1x Silver 4210R 32GB 0 2x 480GB 1x Tesla T4 Option Fan 131,000,000 VND
1029UTR4T-02T4 Supermicro SYS-1029U-TR4T 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan 226,570,000 VND
1029UTR4-02T4 Supermicro SYS-1029U-TR4 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan 221,540,000 VND
1029UTRT-02T4 Supermicro SYS-1029U-TRT 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan 225,060,000 VND
1029UTRTP-02T4 Supermicro SYS-1029U-TRTP 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan 224,260,000 VND
1029UTRTP2-02T4 Supermicro SYS-1029U-TRTP2 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan 324,540,000 VND
1029UTR25M-02T4 Supermicro SYS-1029U-TR25M 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan 224,320,000 VND
1029UTN10RT-02T4 Supermicro SYS-1029U-TN10RT 2x Silver 4210R 64GB 0 4x 960GB 2x Tesla T4 Option Fan 256,620,000 VND
1029UE1CR4T-02T4 Supermicro SYS-1029U-E1CR4T 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan + Card RAID 240,880,000 VND
1029UE1CR4-02T4 Supermicro SYS-1029U-E1CR4 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan + Card RAID 235,850,000 VND
1029UE1CRT-02T4 Supermicro SYS-1029U-E1CRT 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan + Card RAID 238,720,000 VND
1029UE1CRTP-02T4 Supermicro SYS-1029U-E1CRTP 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan + Card RAID 238,560,000 VND
1029UE1CRTP2-02T4 Supermicro SYS-1029U-E1CRTP2 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan + Card RAID 238,960,000 VND
1029UE1CR25M-02T4 Supermicro SYS-1029U-E1CR25M 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan + Card RAID 238,470,000 VND
6019UTR4T-02T4 Supermicro SYS-6019U-TR4T 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan 223,450,000 VND
6019UTR4-02T4 Supermicro SYS-6019U-TR4 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan 212,530,000 VND
6019UTRT-02T4 Supermicro SYS-6019U-TRT 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan 221,260,000 VND
6019UTRTP-02T4 Supermicro SYS-6019U-TRTP 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan 221,140,000 VND
6019UTRTP2-02T4 Supermicro SYS-6019U-TRTP2 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan 221,510,000 VND
6019UTR25M-02T4 Supermicro SYS-6019U-TR25M 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan 221,140,000 VND
6019UTN4RT-02T4 Supermicro SYS-1029U-TN10RT 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan 225,180,000 VND
2029UTN24R4T-02T4 Supermicro SYS-2029U-TN24R4T 2x Silver 4210R 64GB 0 6x 960GB 2x Tesla T4 Option Fan 314,650,000 VND
1019GPTT-02T4 Supermicro SYS-1019GP-TT 1x Gold 5218 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 212,590,000 VND
5019GPTT-02T4 Supermicro SYS-5019GP-TT 1x Gold 5218 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 212,310,000 VND
7049GPTRT-04T4 Supermicro SYS-7049GP-TRT 2x Silver 4214R 128GB 0 2x 480GB 4x Tesla T4 Option Passive Kit 379,780,000 VND
1029GPTR-04T4 Supermicro SYS-1029GP-TR 2x Silver 4214R 128GB 0 2x 480GB 4x Tesla T4 Option Bracket Kit + SIOM Card 366,690,000 VND
1029GQTNRT-04T4 Supermicro SYS-1029GQ-TNRT 2x Silver 4214R 128GB 0 2x 480GB 4x Tesla T4 Option Bracket Kit 381,070,000 VND
1029GQTNT-04T4 Supermicro SYS-1029GQ-TNT 2x Silver 4214R 128GB 0 2x 480GB 4x Tesla T4 Option Bracket Kit 381,070,000 VND
2029GPTR-06T4 Supermicro SYS-2029GP-TR 2x Gold 5218 256GB 0 2x 480GB 6x Tesla T4 Option Bracket Kit + SIOM Card 551,650,000 VND
4029GPTRT-08T4 Supermicro SYS-4029GP-TRT 2x Gold 5218 256GB 0 2x 480GB 8x Tesla T4 733,640,000 VND
4029GPTRT3-09T4 Supermicro SYS-4029GP-TRT3 2x Gold 5218 256GB 0 2x 480GB 9x Tesla T4 805,220,000 VND
4029GPTRT2-10T4 Supermicro SYS-4029GP-TRT2 2x Gold 5218 256GB 0 2x 480GB 10x Tesla T4 862,590,000 VND
6049GPTRT-20T4 Supermicro SYS-6049GP-TRT 2x Gold 6226R 768GB 0 2x 480GB 20x Tesla T4 1,565,520,000 VND
DL360G10-02T4 HPE DL360 Gen 10 2x Silver 4210 32GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 Option Fan 324,540,000 VND
DL380G10-02T4 HPE DL380 Gen 10 1x Silver 4210 32GB 2x 600GB 0 2x Tesla T4 Option Fan 335,930,000 VND
ML350G10-02T4 HPE ML350 Gen 10 1x Silver 4210 32GB 2x 600GB 0 2x Tesla T4 296,220,000 VND
DL380G10-04T4 HPE DL380 Gen 10 2x Silver 4210 64GB 2x 600GB 0 4x Tesla T4 Option Fan, Heatsink, Power 565,540,000 VND
ML350G10-04T4 HPE ML350 Gen 10 2x Silver 4210 64GB 2x 600GB 0 4x Tesla T4 Option Power 535,620,000 VND
DL380G10-06T4 HPE DL380 Gen 10 2x Silver 4210 128GB 2x 600GB 0 6x Tesla T4 Option Fan, Heatsink, Power 801,550,000 VND
R640-01T4 Dell PowerEdge R640 2x Silver 4210R 128GB 0 2x 480GB 1x Tesla T4 248,450,000 VND
R640-02T4 Dell PowerEdge R640 2x Silver 4210R 128GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 337,720,000 VND
R640-03T4 Dell PowerEdge R640 2x Silver 4210R 128GB 0 2x 480GB 3x Tesla T4 428,850,000 VND
R740-02T4 Dell PowerEdge R740 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 324,960,000 VND
R740-04T4 Dell PowerEdge R740 2x Silver 4210R 128Gb 0 2x 480GB 4x Tesla T4 418,980,000 VND
R740-06T4 Dell PowerEdge R740 2x Silver 4210 256GB 0 2x 480GB 6x Tesla T4 465,960,000 VND
R740XD-02T4 Dell PowerEdge R740XD 2x Silver 4210R 64GB 0 2x 480GB 2x Tesla T4 334,800,000 VND
R740XD-04T4 Dell PowerEdge R740XD 2x Silver 4210R 128Gb 0 2x 480GB 4x Tesla T4 431,700,000 VND
R740XD-06T4 Dell PowerEdge R740XD 2x Silver 4210 256GB 0 2x 480GB 6x Tesla T4 479,500,000 VND

* Giá trên là giá bán lẻ chưa bao gồm VAT

Hãy click chọn vào mã số, hoặc:
Liên hệ tư vấn

   Liên hệ tư vấn giải pháp    
1900 558879     presales@thegioimaychu.vn
Đã thông báo với Bộ Công thương Đã đăng ký với Bộ Công thương

Giấy ĐKKD số: 0303781634
Cấp ngày: 29/03/2017
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM
Copyright © 2017 thegioimaychu.vn. All Rights Reserved.