Infortrend giới thiệu giải pháp lưu trữ Hybrid Cloud

Tích hợp Trung tâm dữ liệu tại chỗ của bạn với multi-cloud

Khi làm việc hàng ngày với các dịch vụ đám mây, bạn có thể gặp các sự cố mạng:

  • Độ trễ cao : Làm chậm tốc độ xử lý và khiến các hệ thống hoạt động kém
  • Thông lượng thấp : Hoàn thành nhiệm vụ kém hiệu quả so với chi phí năng suất bỏ ra

Infortrend mang đến cho bạn EonCloud Gateway – giải pháp đám mây lai (Hybrid Cloud) EonOne chính thống của hãng – để tăng tốc truy cập dữ liệu đám mây của bạn với các tính năng quản lý dữ liệu trực quan.

EonCloud Gateway

Server Backup

Công ty dược phẩm có trụ sở tại Thượng Hải

Công ty dược phẩm này hàng ngày sao lưu dữ liệu 200GB vào bộ lưu trữ Infortrend GS của họ bằng cách sử dụng DPM (Data Protection Manager – Trình quản lý bảo vệ dữ liệu), sau đó tải lên 200TB dữ liệu từ bộ lưu trữ GS lên đám mây. Bằng cách để lại hai bản sao lưu trên bộ lưu trữ GS cục bộ và đám mây, họ có thể khôi phục tất cả dữ liệu khi có bất kỳ sự cố bất ngờ nào xảy ra.

WuXi AppTec

WuXi AppTec sao lưu 8 máy ảo mỗi ngày (200GB / ngày) vào bộ nhớ cục bộ của họ bằng Symantec Backup Exec, sau đó sao lưu dữ liệu vào bộ lưu trữ Infortrend GS của họ (với dung lượng 200TB) và tiếp tục lên đám mây.

WuXi AppTec cũng dựa vào các tính năng gốc của Infortrend để sao chép và nén dữ liệu, tối đa hóa không gian lưu trữ và tốc độ truyền dữ liệu của họ.

Bệnh viện có trụ sở tại miền Nam Trung Quốc

Bệnh viện này đã thông qua bộ lưu trữ Infortrend để xây dựng môi trường VMware để chạy VDI (virtual desktop infrastructurecơ sở hạ tầng PC ảo) cho nhân viên bệnh viện. Họ cũng yêu cầu lưu trữ theo tầng để tăng tốc độ phân phối dữ liệu cho các hệ thống PACS và HIS của họ.

Để đảm bảo tính khả dụng của dữ liệu, họ sao lưu dữ liệu không chỉ trên bộ lưu trữ Infortrend cục bộ của họ mà còn kết nối tới Alibaba Cloud qua Cổng EonCloud, đạt được kiến ​​trúc đa dạng về mặt địa lý.

 

Chia sẻ tập tin dễ dàng

Bệnh viện liên kết thứ hai của Đại học Y khoa Chiết Giang (SAHZU)

Bệnh viện này đã sử dụng bộ lưu trữ Infortrend GS dưới dạng bộ đệm lớn để tăng tốc truy cập dữ liệu. Tại cục bộ, thiết bị lưu trữ Infortrend cung cấp cho nhân viên bệnh viện quyền truy cập dễ dàng vào tất cả các tệp trong bệnh viện. Từ xa, họ dựa vào Cổng EonCloud để xử lý tất cả lưu lượng dữ liệu giữa đầu cuối cục bộ và đám mây – đặc biệt là cho nhiệm vụ hàng ngày là tải khoảng 88GB dữ liệu mới lên đám mây thông qua rsync.

Phân tích dữ liệu lớn (Big Data) trong đám mây

Trung tâm phân tích dữ liệu di truyền

Trung tâm phân tích dữ liệu di truyền này hàng ngày sao lưu 3.300.000 file mới (khoảng 300KB mỗi file) vào bộ lưu trữ Infortrend GS của họ thông qua NFS. Với EonCloud Gateway, họ cũng có thể tải tất cả dữ liệu lên đám mây để chạy phân tích dữ liệu lớn.

Giải pháp giám sát tích hợp trên đám mây

Công ty có trụ sở tại Trung Quốc để điều hành giám sát 24/7

Công ty này ở Trung Quốc đã thông qua bộ lưu trữ Infortrend để lưu các bản ghi video 30 ngày mới nhất (khoảng 30TB) tại địa phương và các bản video có thể dễ dàng truy cập từ mọi nơi. Hơn nữa, với EonCloud Gateway, họ có thể di chuyển các bản video trước đó lên đám mây dưới dạng kho lưu trữ video lớn của họ.

   Liên hệ tư vấn giải pháp    
1900 558879     presales@thegioimaychu.vn