Giải pháp nhân bản Hyper-V Replication

Các lỗi phần cứng, lỗi phần mềm, lỗi do con người, thảm họa tự nhiên hoặc bất kỳ sự cố nào khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào khiến các dịch vụ quan trọng trong hoạt động kinh doanh của bạn hoặc thậm chí toàn bộ trung tâm dữ liệu ngừng hoạt động.

Tính năng Hyper-V Replication có thể tạo và duy trì các bản Replication chính xác của máy ảo Hyper-V nguồn trên thiết bị dùng để Replication. Các bản sao là các máy ảo tắt nguồn thông thường, không sử dụng tài nguyên. Trong trường hợp thảm họa, bạn có thể sử dụng các bản sao máy ảo như vậy và tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình như bình thường.

Hỗ trợ ứng dụng và cơ sở dữ liệu

Vì các ứng dụng và cơ sở dữ liệu liên tục xử lý dữ liệu trong bộ nhớ, do đó việc sao chép dữ liệu được lưu trữ trên ổ đĩa là không đủ. NAKIVO Replication & Replication có chế độ Aware, đảm bảo rằng các ứng dụng như Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory và Microsoft SQL sẽ đẩy dữ liệu từ bộ nhớ vào ổ đĩa trước khi tạo bản sao. Điều này đảm bảo rằng các bản Replication luôn cập nhật với ứng dụng.

Replication với dữ liệu tăng dần

Theo mặc định, việc Replication Hyper-V các dữ liệu tăng thêm, điều đó có nghĩa là chỉ có bản sao ban đầu mới tạo ra một bản sao hoàn chỉnh của máy ảo Hyper-V cần Replication. Đối với mọi công việc sau đó, bản Replication sẽ phát hiện các khối dữ liệu đã thay đổi và hợp nhất chúng với bản sao máy ảo, và cài đặt trạng thái trước đó của máy ảo Hyper-V làm điểm khôi phục mới.

Cách thức duy trì linh hoạt các điểm khôi phục

NAKIVO Replication & Replication có thể lưu tới 30 điểm khôi phục cho mỗi bản sao máy ảo Hyper-V. Bạn có thể sử dụng chương trình Grandfather-Father-Son (GFS) để xoay các điểm khôi phục trên cơ sở hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Điểm khôi phục là các bản Replication nhanh các máy ảo Hyper-V thông thường, vì vậy bạn có thể quay lại bất kỳ điểm khôi phục nào ngay cả khi không có NAKIVO Replication & Replication.

Replication máy ảo theo giai đoạn (Seeding)

Bản Replication Hyper-V đầu tiên có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian hoặc băng thông, bởi vì các máy ảo, có thể chứa một lượng lớn dữ liệu, cần phải được sao chép hoàn toàn. Để tăng tốc quá trình này và giảm tải mạng của bạn, bạn có thể thực hiện sao chép theo giai đoạn. Điều này có nghĩa là bạn thực hiện sao chép máy ảo ban đầu vào một thiết bị di động và sau đó di chuyển các bản sao đó đến vị trí lưu trữ các bản Replication của bạn.

Replication Hyper-V dựa trên chính sách

NAKIVO Replication & Replication cung cấp các tùy chọn tự động hóa nâng cao để sao chép. Bạn có thể tạo các chính sách nhân rộng dựa trên kích thước của máy ảo Hyper-V, tên, vị trí hoặc các tham số khác. Khi một chính sách được tạo, NAKIVO Replication & Replication sẽ quét hệ thống của bạn và tự động thêm các máy ảo phù hợp mới vào phạm vi công việc. Do đó, bạn không còn cần phải quản lý các tác vụ bảo vệ dữ liệu cốt lõi theo cách thủ công và có thể yên tâm rằng các máy ảo quan trọng của bạn luôn được bảo vệ.

   Liên hệ tư vấn giải pháp    
1900 558879     presales@thegioimaychu.vn