Kiến thiết lại thế giới thực trong DRIVE Sim với AI

Neural Reconstruction Engine trong DRIVE Sim biến dữ liệu video đã ghi thành phiên bản mô phỏng 3D. Mô phỏng xe tự hành đặt ra hai thách thức: tạo nên một thế giới với đủ chi tiết và đủ độ chân thực để AI driver nhận thức bản mô phỏng là thật; Và, cũng như…

Giải pháp và phần mềm mới trên hệ thống NVIDIA DGX H100 đẩy mạnh AI trong doanh nghiệp

Tại GTC 2022, NVIDIA công bố một số cập nhật cho danh mục máy chủ DGX để tạo ra những đột phá mới trong phát triển AI trong doanh nghiệp. Các hệ thống NVIDIA DGX H100 hiện đã có thể được đặt hàng. Những mảnh ghép hạ tầng này hỗ trợ các giải pháp AI toàn diện dành…