Canon bị tấn công bằng ransomware: 10TB dữ liệu đã bị mất?

Tuần trước, Canon đã bị sự cố hệ thống ảnh hưởng đến người dùng của trang lưu trữ ảnh image.canon. Hiện giờ, họ được cho rằng sự cố là do bị tác động của một cuộc tấn công bằng ransomware, liên quan đến việc đánh cắp 10TB dữ liệu trên nhiều dịch vụ. Đây thật sự là…