IoT đang chiếm lĩnh ngành công nghiệp HVAC như thế nào?

Ngành công nghiệp HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning – Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí) đang luôn tìm kiếm một cách thức vận hành một cách chủ động hơn. Sự cố trong thiết bị, ngay cả thành phần nhỏ nhất, thực sự có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của tòa…

Hiện trạng AI và Machine Learning năm 2019

Tiếp thị và bán hàng ưu tiên AI và học máy cao hơn bất kỳ bộ phận nào khác trong các doanh nghiệp hiện nay. Phân tích in-memory và in-database là quan trọng nhất đối với lĩnh vực Tài chính, Tiếp thị và Bán hàng khi nói đến việc mở rộng các công việc phát…

Các thiết bị USB4 sẽ ra mắt vào năm tới

USB Implementers Forum (USB-IF) vừa thông báo rằng tổ chức này đã hoàn thiện các thông số kỹ thuật cho USB4 . Những thông số kỹ thuật này sẽ sớm được chuyển đến các nhà thiết kế, kỹ sư và nhà sản xuất, có nghĩa là chúng ta có thể trông đợi các sản phẩm USB4 đầu tiên…

Cơ sở hạ tầng điện toán nào tốt nhất cho AI?

Hơn bao giờ hết, câu hỏi cụ thể nhất mà một tổ chức CNTT phải trả lời về mọi workload của trung tâm dữ liệu mới đó là chạy nó ở đâu? Các workload mới nhất trong doanh nghiệp hiện nay là các biến thể của machine learning, hoặc AI, hoặc đó có thể là mô…