NTC SOLUTION

Chung tay cùng doanh nghiệp xây dựng nền tảng CNTT bền vững

Cho dù bạn khởi đầu kinh doanh hay phát triển mở rộng doanh nghiệp hiện hữu, đều đòi hỏi một cơ sở hạ tầng CNTT vững chắc để đảm bảo cung cấp đầy đủ các công cụ, phần cứng và tiềm lực phù hợp cho việc phát triển của doanh nghiệp.Từ các thiết bị lưu trữ đơn giản, máy chủ nội bộ, máy trạm chuyên dụng cho các tác vụ chuyên sâu, cho đến các giải pháp ở quy mô lớn hơn như cụm máy chủ ảo hóa (private cloud cluster), hệ thống virtual desktops (VDI), hệ thống xử lý chuyên dụng cho trí tuệ nhân tạo/deep learning,… Tất cả đều cần đến những giải pháp CNTT phù hợp, tối ưu về chi phí trên hiệu năng, và quan trọng là đem lại hiệu quả kinh doanh.