NTC SOLUTIONS

Khai phá tiềm năng tăng trưởng với hạ tầng CNTT hiện đại và giải pháp công nghệ mới nhất.

Cho dù bạn khởi đầu kinh doanh hay phát triển mở rộng doanh nghiệp hiện hữu, đều đòi hỏi một cơ sở hạ tầng CNTT vững chắc để đảm bảo cung cấp đầy đủ các công cụ, phần cứng và tiềm lực phù hợp cho việc phát triển của doanh nghiệp. Nhất Tiến Chung tiên phong đem đến các giải pháp công nghệ mới nhất và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp từ các nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực lưu trữ, điện toán đám mây, HPC.

   Liên hệ tư vấn giải pháp    
1900 558879     presales@thegioimaychu.vn